Tetőtörési törvény

Olvassa el: 1 886

A ház tetejének szivárgása. Ha a tettes nem szünteti meg a tető szivárgását, amelynek állapota megakadályozza az Ön tulajdonának a rendeltetésszerű használatát, jogosult kártérítést követelni. Összhangban a 3. § (3) bekezdésével. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 1. pontja, a polgári jogok létrehozása, gyakorlása és védelme, valamint a polgári jogi kötelezettségek gyakorlása során a polgári jogi kapcsolatok résztvevői jóhiszeműen járnak el. Bekezdés alapján. 1 db. 1 cikk. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 8. cikke felmerül a polgári jogok és kötelezettségek, beleértve a szerződéseket is. Az Art. A polgári törvénykönyv 210. §-ában foglaltak szerint a tulajdonos viseli a tulajdonát képező ingatlan fenntartásának terhét, hacsak jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik.

Ha az ingatlant bérbe adják, akkor a lízingbeadó (bérbeadó) a lízingbeadó (bérbeadó) kötelezettséget vállal arra, hogy ideiglenes birtoklásért és használatáért, vagy ideiglenes használatért (bérbeadó) bérbeadja az ingatlant (az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 606. cikke).

A lízingszerződés tárgyát képező tárgyakat az 1. 607. §-a alapján.

Az Art. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 608. cikke alapján az ingatlan bérbeadásához való jog tulajdonosa (a törvény vagy a tulajdonos által felhatalmazott személy) tartozik.

Amint az az 1. Cikk 1. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 611. cikke értelmében a lízingbeadó köteles a bérlőt a lízingszerződés feltételeivel és az ingatlan céljával összhangban álló feltételekkel biztosítani az ingatlantulajdonos részére.

Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 616. cikke szabályozza a feleknek a bérbe adott ingatlanok fenntartására vonatkozó kötelezettségeit. Így a jelen cikk (1) bekezdése szerint a bérbeadó a saját költségén köteles a bérbeadott ingatlan nagyszabású átalakítását elvégezni, kivéve, ha jogszabály, egyéb jogi aktus vagy bérleti szerződés másként rendelkezik, és a 2. § (2) bekezdése alapján. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 616. §-ában foglaltak szerint a bérlőnek kötelessége az ingatlan jó állapotban tartása, a jelenlegi javítások saját költségén történő elvégzése és az ingatlan fenntartásának költségei, kivéve, ha a törvény vagy a lízingszerződés másként rendelkezik.

Az 1. § 1. bekezdésének 4. pontja szerint. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 620. cikke szerint a bérleti szerződést a bérlő kérésére a bíróság előre felmondhatja olyan esetekben, amikor az ingatlan olyan körülmények miatt, amelyekért a bérlő nem felelős, a használatra alkalmatlanná válik.

A kötelezettségeknek és a jogszabályi előírásoknak, valamint más jogi aktusoknak és ilyen feltételek és követelmények hiányában a kötelezettségeknek megfelelően kell történniük - az üzletforgalom szokásainak vagy más, általában bemutatott követelményeknek megfelelően (az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 309. cikke).

Az Art. Art. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 15, 1064. cikke szerint az a személy, akinek a jogát megsértették, teljes kártérítést követelhet az általa okozott károkért, kivéve, ha a törvény vagy a szerződés kisebb összegű kártérítésről rendelkezik.

Az 1. Cikkely 2. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 1064. cikke alapján a jogi személy tulajdonában elszenvedett kárért a kárt okozó személy teljes kártalanítást fizet. Az a személy, aki a kárt okozta, lemerül, ha bizonyítja, hogy a kár nem az ő hibájából következett be.

A fentiek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy ha a bérelt ingatlan üzemeltetése során felfedezték, hogy az épület teteje (melyet nem bérelt) a bérelt helyiségben szivárog, és a jelzett hibákat a bérbeadó nem szüntette meg, akkor jogosult a bérbeadó által okozott veszteségekért kártérítést követelni. Önnek (a bérlőnek) jogilag indokoltnak kell lennie a lízingszerződés korai felmondásához, mivel a lízingelt ingatlant nem lehet használni. Ebben az esetben a lízingbevevőnek nincs joga a tető önálló javítása, és a bérbeadó számára a javítással kapcsolatban felmerült kiadások megtérítése.

A tető szivárgásának és a tárgyi károknak a bizonyítékaként a ház tetőjének szivárgását (a tető szivárgásjáról) tették.

A házminta tetejének szivárgására vonatkozó törvény

A ház szivárgásának az utcai kommunikációs ház teteje. Danshchina, 28

Alacsonyabb aláírók vagyunk, kidolgoztuk ezt a cselekedetet, hogy a Kommunikációs Ház tetejére épülő ul. Danshchina, 28, a szerződő szervezet, OOO Gerda, az RTCS telephelyén lévő tetőt megszakították. Az augusztus 24-én, 20-tól augusztus 6-ig, 20-ig tartó szivárgások következtében a 231, 215, 217 irodák elárasztottak, aminek következtében a berendezést letiltották:

- billentyűzet számítógéphez - 1 db.

valamint az Armstrong típusú függesztett mennyezeti csempe mennyisége:

 • irodaszám 213 - 10 db.
 • irodaszám 215 - 3 db.
 • irodaszám 217 - 7 db.

  Összesen: 20 csempe.

  Az NGCH-1 A.A. Belyaev

  Az RCS gazdasági osztályának vezetője, Yu.V. Drugova

  Engineer LLC "Gerda" A.V. Pankov

  Tartalomellenőrző

  épületek és építmények V.I. Udalov

  Tető szivárog. Panasz benyújtása

  Az ősz elején sok lakos a felsőbb emeleteken borzongóan gondolkodik arról, hogyan élnek a nyár látása, és nem is ez a helyzet, hogy télen hideg lesz. Nem, az ügyet szivárgó tetőn, pontosabban rossz minőségben bevonják. Egyes bérlők, akik elfáradtak a küszöbök kijutásától, szabadidejüket az összes csíkos és rangú főnökök irodájának ajtajában töltik ki, olyan külső szervezetek szolgáltatásait használják, amelyek megoldhatják a tető szivárgásához kapcsolódó összes problémát készpénzre. De meglehetősen ésszerű kérdés merül fel - miért fizetnek havonta a lakhatási és kommunális szolgáltatásokért, ha nem válaszként szolgálnak? Talán harcolnod kell a száraz és kényelmes lakásban való élelemért?

  Ha a lakás- és közüzemi ágazat vezetése nem válaszol a bérlők írásbeli nyilatkozataira, akkor felül kell mennie, és panaszt kell benyújtania a régió Állami Lakásfelügyelőségéhez. A panasz bármilyen formában, kézzel, fejlettebb, akkor számítógépet és nyomtatót használhat, de végső soron a papírnak így kell kinéznie:

  Állami lakásellenőrzés

  város *** (vagy *** terület)

  Petrov Petr Ivanovich

  Tartózkodási helye:

  Str. Lenin, 8, kV. 177

  Panasz az otthont kiszolgáló szervezet alkalmazottainak tétlenségével szemben (írhatja a szervezet nevét, például a Moscow Housing Company LLC-t)

  Én, Sidorov Petr Ivanovich, egy többszintes lakóépület legfelső emeletén lakó lakásban él a fenti címen. 2011 márciusa óta lakásom folyamatosan elárasztották a csapadékot, a ház puha tetőjének rendkívüli állapotában. A fal mentén folyó víz folyik a folyosó és a konyha között, és az áradások nemcsak tavasszal és ősszel, hosszú és gyakori esőzések, hanem télen is előfordulnak, amikor a hó olvad a tetőn. A víz állandó szivárgásának köszönhetően ideje van a falak és a mennyezet száradására, ezért a falakon lévő lakásban folyamatos nedvesség és magas páratartalom van, ami kedvező feltételeket biztosít a gomba és a penész fejlődéséhez. A tapéta és a vakolat egy része használhatatlanná vált.

  2011 áprilisában írott nyilatkozatot tettem a Lakásügyi és Közigazgatási Hivatalnak, hogy nyilatkozzon a jelenlegi helyzetről a tetőn (jó, ha megírja a nyilatkozat bejövő számát, vagy csatol egy másolatot). 2011. április 5-én tett nyilatkozatom eredményeképpen elkészítették a lakás közös ellenőrzését. A bizottság megállapította, hogy az ereszkedő nyílásokon áthaladó csapadék következtében a tapéta és a mennyezet csiszolófoltjai 2,2 m2 teljes felületen vannak. Az ellenőrzési jelentést követően a szivárgás javítására és a páncélszegélyek javítására vonatkozó határidőket 2011. június 1-jéig határozták meg (a jelentés fénymásolata is nagyon hasznos lenne).

  Eddig a kép nem változott jobbra, a sérülés sebessége minden eső után növekszik (lehet, hogy a káros fotót csatolja, ideális esetben - hogyan és hogyan válik). Többször felhívtam és személyesen eljutottam a Moscow Housing Company LLC-be, hogy megtudhassam, mikor kezdődik a javítás. Először azt mondták nekem, hogy kidolgoztak egy munkatervet, aztán azt mondták, hogy az inkonzisztenciák megszűntek, és a tető nem szivárogjon tovább, ezért ne kérdezd, ne aggódj a panaszoddal. De a tető javítása nem történt meg, a falaknak nincs ideje kiszáradni az eső után, ami félelmetes lehet a tavaszi hóolvadék után a lakásban elképzelni. Minden hónapban teljes mértékben és késedelem nélkül fizetem a közüzemi számlákat, amelyek magukban foglalják a lakások jelenlegi javításának kifizetését is, amely egy lakóház közös használatában van. Az Orosz Föderáció Gosstroy 2003. szeptember 27-i 17. sz. Rendelete szerint "a Lakásalap Műszaki Működésének Szabályzatáról és Szabályzatáról" szóló rendelettel összhangban a fenti szervezet köteles gondoskodni a tetőtér szerkezetének, valamint a jó állapotú tető- és vízelvezető rendszerek karbantartásáról, a műszaki berendezések vagy a tetőfedés szivárgásától.

  A lakóépületek jelenlegi javítása során felmerülő hibaelhárítás maximális időtartamának megfelelően néhány helyen 24 órán belül meg kell javítani a tetőn lévő szivárgásokat, és a vízelvezető rendszerek károsodása legfeljebb 5 nap lehet.

  Jogom van megítélni, hogy a Moszkvai Moszkvai Iroda szándékos megsértésével alkotmányos lakásjogai és a kedvező életkörülményekhez való jog az Art. Az Orosz Föderáció 52-F3. Számú törvényének "Az egészségügyi és járványügyi jólétről" szóló 23. cikke. Ezért arra kérem Önt, hogy ellenőrizze ezt a jogsértést a közigazgatási felelősségre vonás kötelezővé tétele érdekében, az Art. A szabálysértési kódex 7.22. Pontját, és arra kényszerül, hogy a házat kiszolgáló szervezet kötelezze a szükséges javításokat a tetőre. Amellett, hogy elvégezem a javításokat az otthonomban, összhangban az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályainak követelményeivel.

  Tető szivárgás - hogyan oldja meg a problémát a segédprogramokkal?

  1 A tetőproblémák okai

  A magánházak lakói sokkal kevésbé valószínű, hogy kommunikálniuk kell a közszolgáltatások képviselőivel - hogyan és mit fedezzenek le, valamint szigeteljék le a tetőt, és mit tegyenek, ha folyik, önállóan döntenek. De a lakóházaknál a helyzet más - ha baj történt, akkor meg kell oldani együtt a képviselők a lakás-és közüzemi szektorban.

  Általában, ha a tető régi, akkor nagyon nehéz megismerni a szivárgás sajátos okait - egyszerűen csak több is lehet. De számos komoly problémához vezető tényező van:

 • a tetőfedő anyag élettartama régóta lejárt, és nem helyettesített egy új
 • mechanikai sérülést okozott a levelek vagy a hó tisztítása vagy az elektromos munka során
 • A technológia megsértése az építés során történt
 • a tetőlemezek hajlításával vagy szakadásával erős szélviharokkal
 • a hőmérséklet különbségek a tetőfedő anyag teljesítményének csökkenéséhez vezettek.

  A városi szolgálatoknak a megállapított rend szerint a tetők preventív javítását évente egyszer kell elvégezniük. Látogatásukat nyáron kell várni, amikor az időjárás szép és meleg eső nélkül. Különböző okok miatt azonban ez a javítás nem teljesül, ezért a nagy mennyiségű csapadék esetén a tetőfedő anyagok nem tudnak ellenállni és szivárgást engedni. Meg kell jegyezni, hogy a lakóépületek lakóit az első ellenőrzőút után az állami közműveknek kell hívni, ami a legtöbb esetben nem is történik. Néha időben a megjavított repedés a palákban megvédi a kellemetlen következményeket.

  Hívás vagy levél?

  A tető sérülése vagy fizikai romlása a bevonat tömörségét sértheti, és ennek következtében a nedvesség behatolása a tetőfedőbe. Ezt a problémát szisztematikusan a lakóházak felső szintjén lakók találják meg. A szomorú mennyezet és a falak a hó vagy az esőzések aktív tavaszi felolvasztása során azt jelentik, hogy a tető kiszivárgott.

  Miért van szükség a szivárgás első jeleire, hogy kapcsolatba lépjenek a lakásépítés műszaki állapotáért felelős irányító szervezetgel? Minél korábban megszűnnek a nedvesség behatolásának okai, annál kevésbé szenvednek az épületszerkezet.

  Ráadásul súlyos vészhelyzet esetén nagy a veszélye annak, hogy a helyiségeket elárasztják, és ez nem csak a sérült felületet, hanem a háztartási készülékek és bútorok vízkárosodását, az elektromos vezetékek rövidzárlatának kockázatát is jelenti. Ha kevés szivárgás van, ne várja meg a helyzet romlását.

  Folyamatosan áztató épületszerkezetek - a gomba kedvező élőhelye, amely nem könnyű megszabadulni. Figyelembe kell venni, hogy amíg a szivárgás oka megszűnt, helytelen javításokat végez az érintett lakásokban.

  Tehát nedves foltok vagy a mennyezetről csöpögő víz észlelésekor haladéktalanul jeleznie kell a közműveknek - lépjen kapcsolatba az érintett lakással rendelkező ház irányító szervezetével. A leghatékonyabb módja a telefonhívás a recepción vagy a műszaki szolgáltatásokban.

  Fontos, hogy a hívás fogadóját a hívás időpontját jelző konkrét személy hivatalos panasz formájában küldje ki. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a szájon át történő kezelés (akár személyes látogatással a ház részlegénél vagy a büntető törvénykönyvnél) ritkán vezet eredményhez. Sokkal valószínűbb, hogy felhívja a felelős emberek figyelmét a problémára, ha nyilatkozatot ír a szivárgásról.

  Hogyan lehet panaszt tenni?

  Ha a tető áramlik, hogy írjon egy nyilatkozatot? A tetőszivárgás iránti kérelmet a ház részlegének diszpécseréhez nyújtják be. A panaszt általában szabad formában írják, a kérelmező nevét és címét feltüntetik.

  A tető szivárgását érintő panasz benyújtásakor gondoskodni kell arról, hogy a dokumentum hivatalosan elfogadott legyen, megjelölve a benyújtás dátumát és időpontját, aláírva, és jelezve az ügyvezető szervezet képviselőjének helyzetét.

  A tető szivárgását érintő panaszt két példányban kell feltüntetni, egy másolatot kell hagyni a dokumentum benyújtásának bizonyítékaként. A másolatot alá kell írni, és fel kell tüntetni a szervezet képviselőjének álláspontját, valamint a panasz benyújtásának napját és időpontját.

  A lakó- és közműosztály diszpécserének a közeljövőben teljes munkaidős szakembert kell küldenie a kár felmérésére és a tetőjavítás hibás kijelentésére. A legtöbb esetben a műszaki szakember nem megy, vagy semmi sem változik a látogatásából - az alapkezelő társaság nem siet, hogy igyekszik valódi lépéseket tenni. Ebben az esetben a szervezet vezetõjének címzett tetõszivárgás iránti kérelmet kell benyújtani a lakás- és közüzemi szolgáltatáshoz.

  A kijelentésnek a lehető legteljesebb és legpontosabbnak kell lennie. Ajánlatos egy fényképezőgépet vagy egy videokamerát használni, beállítva a felvétel dátumát és időpontját a technikában - ez lehetővé teszi a fotók és a videók használatát, mint bizonyítékokat.

  A fényképeknek és a videofelvételeknek meg kell kijavítaniuk a keletkező károkat - a mennyezet, a falak, a belső tárgyak károsodását. Az érintett tételekre vonatkozó vásárlási ellenőrzések jelenlétét szintén csatolni kell az alkalmazáshoz.

  Ha egy tető nem szivárogjat egy lakóházban, az érintett lakások tulajdonosainak külön kérelmet kell benyújtaniuk egy minta alkalmazásával. Ez növeli a probléma azonnali megfontolásának esélyeit.

  A tetőszivárgás iránti kérelem benyújtásakor az apartman tulajdonosának rendelkeznie kell útlevelével és fénymásolatával, valamint egy dokumentummal, amely igazolja a lakáshoz való jogot a megadott címen.

  Minta dokumentum

  Minta alkalmazás a házaknál a tető szivárgása esetén:

  A Samara ház 15. osztályának vezetőjéhez

  a Viktor Ivanovich Samoylov,

  Tartózkodási helye:

  Str. Krasin, 8, kV. 163

  Én, Samoyovov Ivanovics Viktor, a fenti címen lévő többemeletes épület legfelső emeletén lakik. 2013 áprilisa óta a lakás rendszeresen elárasztja az esőzetet házunk tetőfedésének vészhelyzetének köszönhetően.

  Az áradás esetei a hó olvadása és később az esőzések során következtek be. Gyakori szivárgás miatt a konyhában és a hálószobában lévő mennyezet, valamint a falak között (mindkét oldalon) állandóan nedves volt, ami miatt a tapéta lehámozódott, a vakolat megsérült, és a penész is megjelent. A lakás magas páratartalmú, ami rossz a családom egészségéért.

  2013. április 17-én panaszt nyújtott be a 15. sz. Lakás- és közműosztály diszpécseréhez a tető szivárgásának tényéről. A diszpécser egy technikust küldött, aki megvizsgálta az érintett mennyezetet és falat, de semmilyen további lépést nem tett.

  Az elmúlt időszakban a gyakori hosszú esõzések miatt a helyzet jelentõsen romlott. A sérült fényképek képei. Ezek szerint nyilvánvaló, hogy a nedvesedés területe többször emelkedett.

  A közüzemi számlákat havonta, késedelem nélkül és teljes egészében fizetem. Ezeknek a kifizetéseknek az összetétele tartalmaz egy díjat a lakóépület jelenlegi javításáért. Az Orosz Föderáció 2003. augusztus 27-i rendelete szerint a lakásállomány műszaki karbantartására vonatkozó szabályok és előírások jóváhagyásával a szervezetnek a ház tetőjét jó állapotban kell tartania.

  Ezért azt kérem, küldjön egy bizottságot, amely felmérni fogja a szivárgás okozta károkat, valamint a lakásomban végzett javítási munkákat. Ezenkívül a szervezet köteles elvégezni a szükséges javításokat a tetőn.

  Menedzsment szervezet tevékenység

  A kérelmet 14 naptári napon belül lehet megvizsgálni. Ezután a lakóhelyi osztály vezetőjének küldenie kell egy bizottságot, amely a közhasznú szervezet alkalmazottaitól és a házbizottság tagjai közül kerül ki.

  Javasoljuk, hogy meghívják a szomszédokat megfigyelőként, készítsenek néhány kártérítést a Bizottság jelenlétében, és kérjék őket, hogy támogassák a fényképeket. A következő szakaszban a technikusnak hibás listát kell összeállítania, amelynek alapján a javítás becslése alakul ki. Ezt követően meg kell várni a javítási munkát.

  A tetőszivárgás panaszát fel lehet használni arra is, hogy panaszt nyújtsanak be a magasabb hatóságoknak, ha az igazgatási szervezet nem valós lépéseket tesz a káros helyiségek és a tető javítása érdekében. Ebben az esetben a kérelmet a kerület vagy város lakó- és közműosztályának vezetőjéhez nyújtják be. Ha ez a levél nem tesz eleget, akkor az érintett bérlőknek be kell perelni az irányítási szervezetüket.

  Tető szivárog. hogyan kell panaszt tenni?

  Az ősz elején sok lakos a felsőbb emeleteken borzongóan gondolkodik arról, hogyan élnek a nyár látása, és nem is ez a helyzet, hogy télen hideg lesz. Nem, az ügyet szivárgó tetőn, pontosabban rossz minőségben bevonják.

  Egyes bérlők, akik elfáradtak a küszöbök kijutásától, szabadidejüket az összes csíkos és rangú főnökök irodájának ajtajában töltik ki, olyan külső szervezetek szolgáltatásait használják, amelyek megoldhatják a tető szivárgásához kapcsolódó összes problémát készpénzre. De meglehetősen ésszerű kérdés merül fel - miért fizetnek havonta a lakhatási és kommunális szolgáltatásokért, ha nem válaszként szolgálnak? Talán harcolnod kell a száraz és kényelmes lakásban való élelemért?

  Ha a lakás- és közüzemi ágazat vezetése nem válaszol a bérlők írásbeli nyilatkozataira, akkor felül kell mennie, és panaszt kell benyújtania a régió Állami Lakásfelügyelőségéhez. A panasz bármilyen formában, kézzel, fejlettebb, akkor számítógépet és nyomtatót használhat, de végső soron a papírnak így kell kinéznie:

  Állami lakásellenőrzés

  város *** (vagy *** terület)

  Petrov Petr Ivanovich

  Tartózkodási helye:

  Str. Lenin, 8, kV. 177

  Panasz a házunkat kiszolgáló szervezet alkalmazottainak elmulasztása miatt (írhatja a szervezet nevét, például a Moscow Housing Company LLC-t)

  Én, Sidorov Petr Ivanovich, egy többszintes lakóépület legfelső emeletén lakó lakásban él a fenti címen. 2011 márciusa óta lakásom folyamatosan elárasztották a csapadékot, a ház puha tetőjének rendkívüli állapotában.

  A fal mentén folyó víz folyik a folyosó és a konyha között, és az áradások nemcsak tavasszal és ősszel, hosszú és gyakori esőzések, hanem télen is előfordulnak, amikor a hó olvad a tetőn. A víz állandó szivárgásának köszönhetően ideje van a falak és a mennyezet száradására, ezért a falakon lévő lakásban folyamatos nedvesség és magas páratartalom van, ami kedvező feltételeket biztosít a gomba és a penész fejlődéséhez. A tapéta és a vakolat egy része használhatatlanná vált.

  2011 áprilisában írott nyilatkozatot tettem a Lakásügyi és Közigazgatási Hivatalnak, hogy nyilatkozzon a jelenlegi helyzetről a tetőn (jó, ha megírja a nyilatkozat bejövő számát, vagy csatol egy másolatot). 2011. április 5-én tett nyilatkozatom eredményeképpen elkészítették a lakás közös ellenőrzését.

  A bizottság megállapította, hogy az ereszkedő nyílásokon áthaladó csapadék következtében a tapéta és a mennyezet csiszolófoltjai 2,2 m2 teljes felületen vannak. Az ellenőrzési jelentést követően a szivárgás javítására és a páncélszegélyek javítására vonatkozó határidőket 2011. június 1-jéig határozták meg (a jelentés fénymásolata is nagyon hasznos lenne).

  Eddig a kép nem változott jobbra, a sérülés sebessége minden eső után növekszik (lehet, hogy a káros fotót csatolja, ideális esetben - hogyan és hogyan válik). Többször felhívtam és személyesen eljutottam a Moscow Housing Company LLC-be, hogy megtudhassam, mikor kezdődik a javítás.

  Először azt mondták nekem, hogy kidolgoztak egy munkatervet, aztán azt mondták, hogy az inkonzisztenciák megszűntek, és a tető nem szivárogjon tovább, ezért ne kérdezd, ne aggódj a panaszoddal. De a tető javítása nem történt meg, a falaknak nincs ideje kiszáradni az eső után, ami félelmetes lehet a tavaszi hóolvadék után a lakásban elképzelni.

  Minden hónapban teljes mértékben és késedelem nélkül fizetem a közüzemi számlákat, amelyek magukban foglalják a lakások jelenlegi javításának kifizetését is, amely egy lakóház közös használatában van. A 2003. szeptember 27-i, az Orosz Föderáció Gosstroyjának 17. sz. Rendelete a Lakásalap Műszaki Működésének Jóváhagyására vonatkozó Szabályok és Szabványok előírásaival összhangban a fent említett szervezet köteles gondoskodni a tetőszerkezetek, valamint a jó állapotú tetőfedő- és vízelvezető rendszerek karbantartásáról, és védi ezeket a szerkezeteket a szivárgásoktól mérnöki berendezés vagy tetőfedés.

  A lakóépületek jelenlegi javítása során felmerülő hibaelhárítás maximális időtartamának megfelelően néhány helyen 24 órán belül meg kell javítani a tetőn lévő szivárgásokat, és a vízelvezető rendszerek károsodása legfeljebb 5 nap lehet.

  Jogom van hinni abban, hogy a Moszkvai Lakásfenntartó Kft. Tétlenségével szándékosan megsérti az alkotmányos lakásjogokat és a jogot a kedvező életkörülményekre az Art. Az Orosz Föderáció 52-F3. Számú törvényének az egészségügyi és járványügyi jólétről szóló 23. cikke.

  Ezért arra kérem Önt, hogy ellenőrizze ezt a jogsértést a közigazgatási felelősségre vonás kötelezővé tétele érdekében, az Art. A szabálysértési kódex 7.22. Pontját, és arra kényszerül, hogy a házat kiszolgáló szervezet kötelezze a szükséges javításokat a tetőre. Amellett, hogy elvégezem a javításokat az otthonomban, összhangban az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályainak követelményeivel.

  Letöltés.doc verzió

  Tető szivárgás - minta alkalmazás: hogyan készítsünk el egy jogi aktust, hol írjunk panaszt, hol töltsünk fel pert, példákat fotók és videók

  1. Tető szivárgás - minta alkalmazás 2. Minta alkalmazás 3. Tető szivárgás panasz 4. Fő része a tetőjavítás 5. Tető szivárgás - mit tegyünk? 6. Javítás a tetőn 7. Hasznos tippek

  A lakóépületek tetőinek javítását szakosodott javítócsapatokkal kell kezelni. Az otthoni irodák bevonása az ilyen probléma megoldására a szivárgás legkisebb jeleinek detektálása után azonnal szükséges. Ebben a cikkben fogunk beszélni, hogyan kell írni egy nyilatkozatot a javítás a tető és hogyan befolyásolja a közművek a korai és jó minőségű megoldásokat a problémára.

  Tető szivárgás - minta kimutatás

  A hideg időjárás megérkezése után különösen fontos az otthoni hibaelhárítási problémák. Az egyik lehetséges probléma a tető szivárgása.

  De ki a felelős ezen ház elemeiért, és hogyan kell helyesen eljárni, ha lakása a lakások felszínén van? Hol találja meg a tető szivárgását?

  /article-3705_1.jpg "/> Először a tetővel kapcsolatos probléma előfordulását kétszer kell benyújtani - szóban és írásban - az első lehetőség, hogy azonnal értesítsük a tetőszivárgás házának dolgozóit.

  De a gyakran tájékoztatás csak tájékoztatásra szorul, valós eredmények nélkül, javítás formájában. De még mindig javasoljuk, hogy hívja a lakóhelyének telefonszámát. Ebben az esetben mindenképpen írja le a jegyzetfüzetbe a hívás idejét és dátumát, az üzemeltető nevét és a kapott választ.

  A ház javítására a tető javítására vonatkozó írásbeli kérelem sokkal hatékonyabb. Először is, ez már egy igazi dokumentum, amelyre a lakóház munkatársai csak válaszolniuk kell.

  Másodszor, amikor inaktívak, egy ilyen dokumentum súlyos érv a bírósági ügyintézés benyújtásakor. /etc/356_2.jpg "/> A média egy másik eszközt jelent a lakhatási munkatársak felelőtlenségének befolyásolására, ugyanakkor a szolgáltatással való kapcsolatfelvételre vonatkozó papíralapú dokumentumnak a kezében kell lennie.

  Írhatsz kézzel írott nyilatkozatot a tető szivárgásáról, a minta a házban is elérhető.

  Minta alkalmazás

  Ha szivárogna a tető nyilatkozat mintája egy ilyen terv lenne az út.

  A lakás számát __ vagyok, __ házban __ az utcán __. A szolgáltatást a szervezet biztosítja. Annak a ténynek köszönhetően, hogy a ház tulajdonának fenntartására irányuló szolgáltatások közvetlen végrehajtója vagy, a tulajdonosi formától függetlenül, megfelelő szintű szolgáltatási és szolgáltatási színvonalat kell biztosítania a fogyasztónak.

  Ugyanakkor figyelemmel kell kísérni a szerződési feltételek és a vonatkozó szabályozási dokumentumok által meghatározott egészségügyi normákat és szabályokat.

  Másfelől megjegyzem, hogy rendszeresen eleget teszek a szerződés szerinti kötelezettségeknek, és megfizetik az állami tulajdon fenntartásának fenntartását. Jelenleg az RF fogyasztóvédelmi törvény normáit megsértik, nevezetesen a 4. cikket - a közös tulajdon fenntartására irányuló szolgáltatásokat megsértették, mivel a lakásom teteje számos szivárgással rendelkezik, ami közvetlenül érinti az életminőség.

  Az Orosz Föderáció Fogyasztóvédelmi Törvényének 4. cikkével, valamint a közjog fenntartására vonatkozó szabályok 40. és 42. cikkével összhangban felszólítom, hogy megszüntessem a tető napi szivárgásának okait a nap folyamán, és javítsam a megkötött kötelezettségeket.

  A feladataim szivárgásának vagy tisztességtelen teljesítésének megtagadása esetén az Orosz Föderáció közigazgatási törvényének 7.22. Cikkével való megsértésével kapcsolatban panaszt teszek az ügyészséggel és a lakhatási felügyeletsel kapcsolatban. Minden más, fenntartjuk a jogot, hogy bíróság elé állítsam az erkölcsi és valós károkat, és újraszámoljuk a lakáskészlet karbantartására és javítására szolgáló közüzemi számlákat.

  Roof Leak panasz

  A lakhatási hivatalhoz benyújtandó kérelem megfogalmazására irányuló terv:

 • A jobb felső sarokban tüntesse fel a címzett koordinátáit - a lakóház neve, jogi címe és száma.
 • A következő sor tartalmazza a szervezet vezetőjének nevét (a dative esetben).
 • A következő sor tartalmazza a kérelmező adatait: útlevélszám, lakóhely / lakóhely címét. Önnek meg kell adnia egy mobil vagy otthoni telefonszámot is, hogy kapcsolatba léphessen a lakóépület alkalmazottaival. /article-3705_4.jpg "/>
 • A szóköz közepén egy vonal visszahúzása írásbeli utasítás. (csak úgy - egy kis betűvel és egy ponttal a végén).
 • Ezt követően a dokumentum fõ része (lásd fent), amelyben a probléma lényegét a legpontosabban le kell írni.
 • A kérelem végén a kérelmező dátumát és aláírását be kell írni.

  Hogyan írjunk egy nyilatkozatot a tető szivárgásának?

  Home "/> Cikkek" /> Resident Help

  A tető szivárog? A Site Housing2424.rf ad tanácsot a probléma kiküszöbölésére.

  Az első lépés az, hogy kijelentjük a házat, a büntető törvénykönyvet vagy egy másik, a házat kiszolgáló szervezetet. A kérelmet szóban és (vagy) írásban lehet benyújtani. Az első működik, de hatástalan. Ha azonban úgy dönt, hogy igénybe veszi ezt a módszert, ne felejtse el rögzíteni a diszpécser dátumát, idejét és adatait, amikor felhívja. A második - több időt vesz igénybe, de hatékonyabb lesz.

  Hogyan kell nyilatkozni a tető szivárgásáról?

  Mint minden más dokumentumhoz, ezt meg kell kezdeni a címzettel és a kérelmezővel. A jobb felső sarokban "To" -t írunk. A kommunális szervezet vezetője, neve és jogi címe. Az oszlopban "Kikről" - az útleveladatokról, a lakóhely címéről. Megadhatja a telefont is - hasznos lesz, ha a közüzemi sürgősen kapcsolatba kíván lépni veled.

  Ezután lépjen vissza, a nagyobb méretű vonal közepén, írja be a "Statement" szót. Ebben az esetben pontosan használják (nem panasz vagy panasz), mivel Ön jelentést tesz a szivárgás tényéről.

  A dokumentum végén olyan adatok vannak megadva, mint a dátum és az aláírás (dekódolással).

  Most határozza meg a lényegét. Először is jelezze, hogy Ön a tulajdonos (munkáltató) azon a lakóhelyen, ahol a szivárgás történt, ilyen címdokumentumok alapján. Az alkalmazásokhoz csatolni lehet őket.

  Akkor mondja meg, mikor kezdett áramlani a tető - a dátum és (legalább hozzávetőleges) idő, melyik helyen - a szoba, annak része stb. Ismertesse a szivárgás természetét - hol volt a víz áramlása (a falakon, a mennyezetről), milyen erős és így tovább.

  Végezetül írja le az okozott anyagi károkat: mi okozta az ingatlant, milyen javításokat igényel a helyiség.

  A szakértők javasolják, hogy készítsenek képet a szivárgásról és az okozott károkról. A fotók hasznosak lesznek, ha független vizsgálatot vagy keresetet nyújtanak be, ráadásul csatolhatók ehhez az alkalmazáshoz.

  A nyilatkozatnak a szivárgás kiküszöbölésére irányuló kérelemmel kell véget érnie, meg kell hoznia egy vonatkozó jogi aktust és ki kell térítenie a károkat: "A fentiek alapján az Orosz Föderáció Lakhatási Kódexének 36. cikke és 162. cikke alapján a" Fogyasztóvédelmi jogvédelemről "szóló szövetségi törvény 4. cikke B. szakaszának 40. cikke" A többlakásos lakóépületek közös tulajdonának fenntartására vonatkozó szabályok ", 2. sz. Melléklet" A lakásalap technikai működésének szabályai és szabályai ", kérjük...". A kéréseket a sorozatszám alatt kell feltüntetni, nagyon világosan megfogalmazva. A szabályozási keretre történő hivatkozások fontos pontot jelentenek. Bizonyítják, hogy ismeri a jogait, és megvédi őket.

  Végül jelezzük a kérelemhez csatolt dokumentumok listáját is.

  A nyilatkozat két példányban készült, amelyek közül az egyiket fenntartják. Beadhatja azt:

 • postai úton - ajánlott levélben értesítéssel
 • kézhez kapta - miután megkapta a nyilatkozatot bejegyző személy példányát.

  Ha az utóbbi esetben a diszpécser nem hajlandó aláírni vagy elfogadni a kérelmet, akkor két tanú jelenlétében kétszer is megjelölheti a megfelelő jelölést a dokumentumon, és aláírhatja ezeket a tanúk aláírását.

  A tető szivárgás a polgárok és a közművek közötti konfliktusok egyik gyakori oka. Talán ez a kijelentés nem az utolsó, amit meg kell írni. Ezek fellebbezhetnek a lakásügyi felügyelőségre, az ügyészségre vagy a bíróságra. A bemutatott formatervezési minta bármelyikének elkészítésében felhasználható (igény esetén, ne felejtsük el a joghatósági és joghatósági szabályokat).

  Tetőtörési törvény: kiemeli

  A tető szivárgása mindig kellemetlen. Ha magánházban élsz, akkor a problémát megoldod. A sokemeletes épület esetében a dolgok nem olyan egyszerűek. Az ilyen házak tetőjavítása olyan speciális építőipari személyzet előjoga, amely a lakáshivatal megfelelő engedélyével rendelkezik. A fő nehézség az, hogy meggyőzzék a lakóingatlan vezetését, hogy a lehető leghamarabb küldjenek munkavállalókat.

  Első lépések

  Ideális esetben a jelzést azonnal be kell nyújtani a házirodahoz intézett szóbeli felszólítás után. Ön jött vagy hívott, tájékoztatta a tető szivárgását, megköszönte az információt és a közeljövőben a szakértők megvizsgálják a problémás területet. Néha természetesen ez is megtörténik, de a közművek ilyen jellegű reagálása hazánkban nagyon ritka.

  Sokkal hatékonyabb írásbeli nyilatkozat. Ez egy valódi dokumentum, amelyet már nem lehet elutasítani. A felelős személyek elmulasztása esetén fel lehet használni, ha szükség van a lakásügyi szervezet bírósághoz történő benyújtására. Hasznos, ha megpróbálja befolyásolni a munkavállalók lakóingatlanját és a kommunális szolgáltatásokat a médián keresztül. Az ilyen alkalmazások mintáját meg kell adnia a ház irodájának.

  Jelentkezés benyújtása

  A tető szivárgásának megállapítása a következő sorrendben történik:

  • a címzett koordinátái - a lakáshivatal neve, száma és jogi címe (jobb felső sarokban);
  • a tanszékvezető vezetékneve és kezdőbetűi;
  • Az Ön adatai - a cím, amelyen regisztrált vagy él, az útlevél száma, telefonszáma;
  • egy kis betűvel "nyilatkozat". (középen, a vonalon keresztül);
  • a fő rész, amely részletesen leírja a probléma lényegét;
  • dátum aláírással.

  A fő rész nem elég arra, hogy egyszerűen jelezze, hogy a tető javításra szorul, és meg kell javítani. A témát a lehető legszélesebb körben kell közzétenni. A kérelmet a ház iroda igazgatójának alá kell írnia, és egy bizonyos sorszám alatt kell nyilvántartani. Egy példány marad velük, a másik pedig magának viszi. Ha a tetőszivárgás eredménye a vagyonának károsodása, sürgősen ki kell töltenie a lakást. A probléma megoldásához hívja a sürgősségi varázslót. Ellenkező esetben a kár megtérítése nagyon problémás lesz. Hívja, még akkor is, ha az áradások nyomai nem tűnnek túl komolynak. Nagyon gyakran a mérleg csak egy idő után jelenik meg.

  Az első dolog, amikor látja, hogy egy tető szivárgás közvetlenül érinti a lakás - kezdeni rögzíti az összes kárt. A bírósági eljárás során a legfontosabb érv a gondos fotó- és videójelentés. Az időzítés jelenléte óriási plusz lesz. A jogi aktus kidolgozása során az operatív szervezet legalább három képviselőjének jelen kell lennie.

  Egy cselekedet kidolgozása

  A tető szivárgásának lépése megközelítőleg ugyanúgy készült, mint az állítás. Megjelenik:

  • a problémás lakás pontos címe;
  • dátum;
  • az ellenőrök álláspontja és nevük (három embertől);
  • az esetleges következmények leírása, az eset lehetséges okai, lehetséges rejtett károk;
  • a lakás lakóinak életveszélye (pl. elektromos vezetékezés esetén).

  A tető szivárgásának törvényét három napig jogszerűen adják ki. A dokumentum kitöltése után maradjon veled, amíg a károk kijavítása meg nem szűnik. A szakértők azt is javasolják, hogy kapcsolatba lépjenek független értékbecslőkkel. A lakástulajdonosok érdeklődnek a kártalanítás összegének minimalizálása iránt. A szakértők meghatározzák a kártérítés pontos összegét, amelyet a bíróság figyelembe fog venni. Ez fizetett és nem a legolcsóbb, de a gyakorlat szerint ez a befektetés indokolt.

  További intézkedések

  Várakozás a lakástámogatási ügyben a tetőtéri szivárgás esetére, több panaszos levelet küldhet különböző nagy hatóságokhoz. Először is, a lakásügyi bizottság. Az aktuson és a nyilatkozaton kívül csatolja a lakás tervét és fényképeket a kárról. Várják, hogy valódi gyakorlati használat nem éri meg, de egy ilyen intézkedés nem fáj.

  Ön is beszámolhat a helyzetről a tető szivárgásával a kormányzó, a városi ügyészség, a kerületi közigazgatás vezetője. Első pillantásra az ilyen tevékenység korai és ésszerűtlennek tűnik, de van értelme. Minél több zajt teszel, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy ügyed figyelmet szentel.

  Fontos pontok

  Tehát a felelősek továbbra is bizonyítják, hogy nincs probléma. Ebben a helyzetben semmi sem marad, csak hogy bíróság elé kerüljön. Ha egy szivárgó tetővel, független értékbecslőkről szóló jelentéssel és a kérelemnek egy másolatával a ház irodájába tartozik, akkor minden okból kártalanítást igényel. A "Fogyasztói jogok védelméről" szóló törvényben meghatározott cikkek szerint a lakásfenntartó iroda köteles teljes mértékben kártalanítani a veszteséget.

  Az állami kötelességnek is fizetnie kell. Természetesen, abban az esetben, ha ebben az esetben a veszteség a tető szivárgásáról szól. Ezenkívül a bíróság köteles a hanyag gondatlan bűncselekményt elkövetőkre a károsult félnek fizetendő összeg további 50% -ával. Ez a bírság arra kényszerül, hogy önként nem felel meg a tisztességes követeléseknek. Sajnos a gyakorlatban mindent gyakran sokkal bonyolultabb. A törvény szerint, ha a kár összege nem haladja meg az 50.000 rubelt, a problémát 21 napon belül meg kell oldani. Tény, hogy az ilyen ügyek hónapokig húzódhatnak.

  Ebben az esetben, még a szivárgó folyamatot is megnyerni, ne rohanjon örülni. Az a tény, hogy a törvény az Ön oldalán van, nagyszerű, de a bírósági döntés meghozatala nem szünteti meg a problémát. Az iparág számos képviselője a büntetőjogi felelősség ellenére érzi teljes büntetlenségét. Ez is elő kell készülnie. Lehetséges, hogy a fent említett zavargások nélkül megoldja a problémát, de további biztosítási intézkedések (például a különböző hatóságok által említett levelek) nem zavarják.

  Ha a folyamat késik, és a lakás helyzete romlik, javítsa a tetőt saját költségére. Ez egy szélsőséges intézkedés, de néha egyszerűen nincs más út. Ebben az esetben mindenképpen tartsd meg a munkavállalók munkaszerződését és minden ellenőrzést. A pénznek vissza kell térnie, és pótolni kell az anyagi károkat. A független értékbecslőknek is meg kell fizetniük a lakáshivatalt. A lakhatási irodák alkalmazottainak kezelésének legfontosabb feladata nem az érzelmek átadása, és az eljárásnak megfelelően jár el.

  Hogyan írhatjuk le a szivárgó tetőt?

  A helyszínen a károsodott lakóhelyiség vizsgálatának eredményei alapján önkényes nyomtatványt készítenek, amely a kár okát jelzi, leírja a kár nagyságát (méretének későbbi meghatározása céljából), és arra a cselekvésre (cselekvésképtelenségre) következtet, amely a lakás károsodását okozta vagy az üzemeltető szervezet vagy a sérült lakó tulajdonosa, vagy más természetes vagy jogi személy, a bűnös fél megjelölve. PEX másolatok által aláírt jelen az ellenőrzés során a sérült lakás polgárok által jóváhagyott, a főmérnök a lakásépítő szervezet, és átadta az egyik képviselői a bűnös és az áldozat.

  Tetőtörési törvény: minta

  № № " g., Hogy a felmérett lakás száma a címet a témában a öbölben a felső lakás no. Az apartman a padlón található az emeleten (a ház padlóját, a padlóját adja meg), a szobákból áll, a felmérés napján a Bizottság megállapította: a lakásban az öbölben szenvedett (jelezze a kár nagyságát, ami a sérült tárgyakat jelzi). kiderült: (jelezze az öböl okait, jelezve a károsult cselekményét vagy tétlenségét) Az épületek műszaki üzemeltetésének normáit megsértették (meghatározzák, hogy az épületek és helyiségek műszaki karbantartására vonatkozó előírások megsértették-e ) Így az Öböl-apartman száma oka volt (meg kell adni az Öböl okait) Javítások szükségesek az alábbiak szerint: Az okozott kár leírása: 1. Szoba tér. m - (az okozott kár mennyisége) 2.

  Tetőtörési törvény: kiemeli

  Tető szivárgás: nyilatkozat, minta

  Minden ember saját magának választ egy szakmát, létfontosságú érdekeket és prioritásokat a tudás területén. Nem akarunk felesleges információkkal foglalkozni velünk. Megkavarja, eltömíti a memóriacellákat. De néha előfordul, hogy a törvényeket meg kell vizsgálni, ha csak azért, mert az ügyvédek vagy nagyon drágák vagy az ügyüket "olcsónak" tartják, és nem rejtik el.

  A raa törvénye

  A nyilatkozat fő részében a teljes képet maximalizálni kell:

  • jelezze a lakástulajdonos nevét, címét;
  • írja le, hogy mikor (dátum és idő) és hol (melyik helyiségben) szivárgást észleltek, milyen jellegű (falak és mennyezet nedvesek, víz csöpögött vagy öntöttek), milyen helyen (a sarokban, a varrás mentén);
  • felsorolja a szivárgásból eredő összes meglévő vagyoni kárát, előzetesen megbecsülheti az anyagi károkat a folyamat felgyorsítása érdekében;
  • jelentse a fotók és videók jelenlétét, amelyek igazolják a tetőszivárgás és a tulajdon károsodásának tényét;
  • Mutassa be a jogok tiszteletben tartását a szabályozásokra való hivatkozással, és kérje fel a szervezet képviselőinek korai látogatását, hogy dolgozzon ki egy jogi aktust, és javítsa ki a tetőszivárgást és annak következményeit.

  A kérelmet személyesen vagy ajánlott levélben is be lehet jelenteni.

  Hasznos információk

  Sajnos a gyakorlatban mindent gyakran sokkal bonyolultabb. A törvény szerint, ha a kár összege nem haladja meg az 50.000 rubelt, a problémát 21 napon belül meg kell oldani. Tény, hogy az ilyen ügyek hónapokig húzódhatnak.
  Ebben az esetben, még a szivárgó folyamatot is megnyerni, ne rohanjon örülni. Az a tény, hogy a törvény az Ön oldalán van, nagyszerű, de a bírósági döntés meghozatala nem szünteti meg a problémát. Az iparág számos képviselője a büntetőjogi felelősség ellenére érzi teljes büntetlenségét.
  Ez is elő kell készülnie. Lehetséges, hogy a fent említett zavargások nélkül megoldja a problémát, de további biztosítási intézkedések (például a különböző hatóságok által említett levelek) nem zavarják. Ha a folyamat késik, és a lakás helyzete romlik, javítsa a tetőt saját költségére. Ez egy szélsőséges intézkedés, de néha egyszerűen nincs más út.

  Zalivaet.spb

  Hasznos, ha megpróbálja befolyásolni a munkavállalók lakóingatlanját és a kommunális szolgáltatásokat a médián keresztül. Az ilyen alkalmazások mintáját meg kell adnia a ház irodájának. Alkalmazás A tető szivárgásának alkalmazása a következő sorrendben történik:

  • a címzett koordinátái - a lakáshivatal neve, száma és jogi címe (jobb felső sarokban);
  • a tanszékvezető vezetékneve és kezdőbetűi;
  • Az Ön adatai - a cím, amelyen regisztrált vagy él, az útlevél száma, telefonszáma;
  • egy kis betűvel "nyilatkozat". (középen, a vonalon keresztül);
  • a fő rész, amely részletesen leírja a probléma lényegét;
  • dátum aláírással.

  A fő rész nem elég arra, hogy egyszerűen jelezze, hogy a tető javításra szorul, és meg kell javítani.

  A témát a lehető legszélesebb körben kell közzétenni.

  Kérelem a tető javítására a közművekben

  Ezután elkészítsen egy papírt és egy tollat, elkezdi felhívni a megfelelő szolgáltatásokat, hogy megtalálja a felelős személyt a helyzetért, valószínűleg fel kell hívnia sok hatóságot, de készen kell állnia erre. A legjobb, ha a segélyszámlákon feltüntetett telefonokból indulunk ki. Miután megtalálta a felelős személyt, győződjön meg róla, hogy rögzíti az általa alkalmazott időpontot, vezetéknevét, utónevét és a kapott választ. Azt is ellenőrizheti a felelős tisztviselővel, hogy melyik számon jelentkezett be az alkalmazás naplójába. Ezután meg kell építeni a kezelés idejére. 12 óra elteltével, ha nem kapja meg az eredményeket vagy a választ, akkor a tetőszivárgás mintája is elkészíthető, ami megtalálható az interneten. Nagyon jó a helyzet nyilvánosságra hozatala, vagyis kapcsolatba lépni a regionális médiával vagy a városi közigazgatással.

  A szakértők meghatározzák a kártérítés pontos összegét, amelyet a bíróság figyelembe fog venni. Ez fizetett és nem a legolcsóbb, de a gyakorlat szerint ez a befektetés indokolt. További intézkedések Ha váratlanul válaszol a ház irodától a tetőszivárgás esetére, számos panaszos levelet küldhet különböző nagy hatóságokhoz.

  Először is, a lakásügyi bizottság. Az aktuson és a nyilatkozaton kívül csatolja a lakás tervét és fényképeket a kárról. Várják, hogy valódi gyakorlati használat nem éri meg, de egy ilyen intézkedés nem fáj. Ön is beszámolhat a helyzetről a tető szivárgásával a kormányzó, a városi ügyészség, a kerületi közigazgatás vezetője. Első pillantásra az ilyen tevékenység korai és ésszerűtlennek tűnik, de van értelme. Minél több zajt teszel, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy ügyed figyelmet szentel.
  A lakás ellenõrzési jelentése A lakás hivatalos nyilvántartása (hivatalosan feltüntetve a nyilvántartási számot és a dátumot) a bûnösnek mutatják be Ha a bûnös a házat üzemeltetõ szervezet, saját költségén javítja a károsodott lakást Ha a bûnös természetes vagy jogi személy a fenti helyiségeket elfoglaló helyiségek kötelesek saját költségükön elvégezni a javításokat, ha egy magánszemély vagy jogi személy kudarcot vall az állatok károsodása miatt a helyiségek logója, a javítások elvégzése önmagában vagy a munkálatok költségeinek az árlista alapján történő megfizetése esetén a lakásügyi szervezet köteles: a) ha a sérült ház található: - a város állami tulajdonában

  A tető szivárgásának mintája és mi ez?

  Tavasszal nagyon gyakori zivatarok keletkeznek, melyek következtében tetőszivárgás fordulhat elő. Ez a helyzet ma nem ritka, hiszen a házak többsége évtizedekkel ezelőtt épült, és a tető már régen rossz állapotban volt. Amikor pontosan a vízsugár vezet Hruscsov mennyezetén - ez csak idő kérdése. A legtöbb ember, tudatlansága miatt, saját maga megoldhatja a problémát, de a valóságban ezt a lakhatás és a segédprogramok végzik.

  A tető szivárgásáról szóló törvény egy szabályozási dokumentum, amelyre a lakó- és kommunális szolgáltatások munkatársai kötelesek azonnal reagálni és elküldeni a javítócsapatot a bérlő fellebbezése után. A hideg időjárás előrehaladtával a tető szivárgásának kérdése nagyon komoly problémává válik, és nem csak az emberek tulajdonát, hanem az egészségét is fenyegeti.

  Mi a szivárgás és mi a célja?

  Ha a telephely állapotának felügyeletét vállaló fél - lakhatási és kommunális szolgáltatások, vagy talán a helyiség földesúrja, nem akar olyan intézkedéseket tenni, amelyek az életkörülmények javítására és a károsult fél kompenzálására irányulnak, egy szivárgási jelentés készül. A lízingszerződés megkötésekor és lakásvásárláskor aláírják, hogy a bérbeadó vagy a lakás- és közmű-infrastruktúra elveszi a lakás karbantartásával kapcsolatos terheket. Ha kiderül, hogy a víz a tetőről folyik, és belépett a lakásba, de a bérbeadó nem szüntette meg az észlelt problémákat abban az időben, akkor a bérlőnek jogában áll kártérítést kérni tőle, bár a tető szivárgása nem külön záradék a bérleti megállapodásban. Ezenkívül a bérlőnek joga van megszüntetni a bérletet az ingatlanhasználat lehetetlensége miatt.

  A bérlőnek semmilyen esetben sem szabad saját költséggel javítania a tetőt, mivel a szerződés szerint a lakóingatlan használata során kozmetikai javításra köteles, és a helyiségek ugyanilyen formában történő megtartásának költségeit viseli.

  Ami a lakó- és kommunális szolgáltatásokat illeti, a ház a város egyenlegén áll, és az egyik lakás tulajdonosa kártérítési okmányt állíthat fel, és azt követeli, hogy az állami tulajdonú vállalkozás teljes mértékben javítsa a tetőt, hiszen a közüzemi költségek havonta kerül kifizetésre. A nem tisztán lakó lakások és közművek munkatársai minden lehetséges módon félnek kötelezettségeik teljesítéséből, és ragaszkodnak a javítások finanszírozásának hiányához, de ez nem így van. Alapok a javítás a tető, közüzemi kell venni a nagyjavítási alap, amely évente költségvetésbe. Ezen túlmenően a lakhatási technika működési szabályaihoz csatolt kiegészítések azt mutatják, hogy ha a tetők áramlanak, akkor a ház és a közüzemi ágazat problémáit 24 órán belül kell kezelni.

  Tető szivárgási szekvencia

  Az első dolog, hogy észrevegyék a szivárgást a tető, hogy tartsa a videó és fotó jelentést. Próbálja ki a képen látható szivárgási térfogatot és a károsodás természetét a lehető legjobban a képeken. Nagyon fontos, hogy a fényképezőgép dátum- és időjelentését is tartalmazza, ha rendelkezésre áll. Ha lakása biztosított, feltétlenül hívja meg a biztosítótársaság képviselőjét, hogy fizessen kártérítést és regisztráljon egy biztosított eseményt.

  Ezután elkészítsen egy papírt és egy tollat, elkezdi felhívni a megfelelő szolgáltatásokat, hogy megtalálja a felelős személyt a helyzetért, valószínűleg fel kell hívnia sok hatóságot, de készen kell állnia erre. A legjobb, ha a segélyszámlákon feltüntetett telefonokból indulunk ki. Miután megtalálta a felelős személyt, győződjön meg róla, hogy rögzíti az általa alkalmazott időpontot, vezetéknevét, utónevét és a kapott választ. Azt is ellenőrizheti a felelős tisztviselővel, hogy melyik számon jelentkezett be az alkalmazás naplójába. Ezután meg kell építeni a kezelés idejére.

  12 óra elteltével, ha nem kapja meg az eredményeket vagy a választ, akkor a tetőszivárgás mintája is elkészíthető, ami megtalálható az interneten. Nagyon jó a helyzet nyilvánosságra hozatala, vagyis kapcsolatba lépni a regionális médiával vagy a városi közigazgatással.

  Mintavételi szivárgás és önjavítás

  Ha a tetőszivárgásról szóló törvényt kell kidolgoznia, a mintavétel a lakás- és közüzemi szektorban vehető igénybe, de nincs egyetlen formája sem az űrlap elkészítéséhez. Maga az operatív szervezet alakíthatja ki a cselekmény formáját, és példát adhat, de meg kell adni:

  • a szivárgási törvény összeállítását végző személy vezetékneve, utóneve és utóneve
  • a lakás öbölének időpontja és időpontja;
  • az öböl okai;
  • a kár valószínű oka;
  • a lakás károsodásának leírása és a bérlő vagy lakó tulajdonosa által a szivárgó tető miatt felmerülő egyéb károk.

  Miután kitöltötte az űrlapot, tanácsos két példányban megtenni, akkor a segédprogramokba kerül, ha Ön az elárasztott lakás tulajdonosa. Ha bérlő vagy, akkor persze felhívja a földesúrat, és ő maga elvégzi ezeket a lépéseket. A lakhatási és kommunális szolgáltatások igazgatójának el kell fogadnia az Ön kérelmét, aláírását mindkét példányra, fel kell tüntetnie a fellebbezést, sorszámot rendelve hozzá.

  Egy példányt a lakhatási és kommunális szolgáltatásokban hagynak, a második pedig visszaadható Önnek. Erős bizonyíték lesz a bíróság előtt, hogy segítséget kért, és figyelmen kívül hagyta kérését, ha nem végeztek korrekciós intézkedéseket.

  Ha nem kaptál segítséget a lakhatási és kommunális szolgáltatásoktól, a következő eset a Felügyelet igénye, amely köteles megvédeni a fogyasztók és természetesen a bíróság jogát. Kijelentéseket, csatoljon egy fényképet és videót a kár megtételére, a házigazgató és a közüzemi igazgató aláírt aktus, és a fellebbezést a bíróságon kell figyelembe venni. Az ügy felgyorsítása érdekében panaszt is intézhet az ügyészséghez.

  Ha ön magának vállalja a tető javítását, mivel nincs ideje felvenni a kapcsolatot a földesurakkal vagy a közművek üzemeltetésével, ügyeljen arra, hogy minden ellenőrzést és munkaszerződést megtartson a hibák kiküszöbölése érdekében. A jövőben az összes pénz, amelyet elköltettél, vissza kell térnie a kézzelfogható vagyoni kár megtérítésére. Minden olyan vizsgálatot, amelyet a vagyoni kár felmérésére végzünk, a későbbiekben a pártnak is fizetni fog, melyet az esetleges helyzetben bűnösnek talál.